FB icon     twitter icon    youtube icon      

Galleries

TAKEDA workers still on strike!

“Using the divide-and-rule tactic, management refuses to recognize the 60 new employees as members of the union and part of the bargaining unit, despite the collective bargaining agreement provision that says so. Then management gives the new hires a higher increase to dissuade them against joining the union,” Matula added.

Read More

Mga bagong bayani, 2018!

“Dahil sa hindi pagbasura ni Duterte ng mga anti-labor laws at hindi pagtuldok sa usapin ng kontraktwualisasyon, nagrersulta ito sa mas maraming manggagawang nawalan ng trabaho imbis na maging isang regular. Ang matapang at mga maa-anghang na pananalita ng pangulo ay nagpapakita lamang nang kanyang mismong kahinaan at mistulang kayan-kayaning lamang ng mga dayuhan at laluna ng malalaking negosyante,” payahag ni Labog.

Read More

Why wear red on thursday?

WEARING RED ON THURSDAY isn’t about showing disrespect for Managers or being anti-management. WEARING RED ON THURSDAY is about supporting the Union in the contract negotiation process. WEARING RED ON THURSDAY is having a voice in that process. WEARING RED ON THURSDAY is protecting your job and your wages from being reclassified into a lesser status.

Read More