FB icon     twitter icon    youtube icon      

Tag: workers right

PMAA on Philippine labor, lets be the media!

We envision a future that avoids such catastrophes. A substantial number of trade unionists remain, and they are uniquely positioned to uphold labor laws for themselves and for the precarious worker. Our theory of change taps this market for the social good, addressing labor issues in the Philippines and in ASEAN, such as migration and woman worker’s rights.

Read More

The Philippines Daily Express Employees Union Experience

Change did come. ‘TAMA NA, sobra na, palitan na!,” was the war cry of a Daily Express proofreader, Guillermo ‘Guil’ Franco, who studied in UP Diliman, against Johnny Gatbonton in the next elections of the Philippines Daily Express Employees Union Inc (PDEEUI). President Franco admitted that he, too, was offered by the Express management with “inspirational, motivational and persuasive” perks upon his assumption into office.

Read More

Citra Mina Union investigates international labor dispute

“Masakit pong isipin na mas kilala ang gensan, general santos city na isa sa pinakamalaking tuna exporter… ay ang mga manggagawa po rito ay napakaliit po ng sweldo. Wala pong seguridad sa trabaho, wala pong unyon. Ang masakit po, naging kilala ang general santos at lumobo ang mga company dahil po sa mga manggagawa. Ngunit po sa kanilang pagsisikap, ay wala pong ibinabalik yung mga may-ari ng kumpanya.”

Read More

Taylor Nelson and Sofres (TNS) violates workers rights

“Minsan nga pinapatay namin ang aming cellphone para hindi kami matawagan dahil lalo kaming natataranta dahil minamadali kaming makabalik sa opisina para mag-report kahit dis-oras na ng gabi”, (Sometimes we are strained from the pressure of our managers that’s why we sometimes shut-off our cellphone so that we cannot be forced to go back to our office for immediate submission of our reports even late at night), Duldalao added.

Read More

Endo matrix

“Ginamit nya lang ang kanyang posisyon at impluwensya para maging bansot ang kalagayan ng mga manggagawa sa anumang sektor sa bansa. Marami sa kanyang desisyon ay hindi pabor sa mga manggagawa bagkus mas makikita ang bias nya sa mga may-ari ng kumpanya,” Atty. Arellano told the Center for People’s Media.

Read More