fbpx
FB icon     twitter icon    youtube icon      

Category: Top Stories

220 Manggagawa, illegal na tinanggal sa trabaho!

“Malinaw ang paglabag sa batas paggawa ng PMFT management, dahil kami bilang isang lehitimong unyon ang kumakatawan sa buong kasapian at humarap para magkaroon nang Collective Bargaining. Kaya’t handa kaming ilaban ang karapatan ng buong miembro at mananatili kaming nakawelga hanggat hindi pinakikingan ng may-ari na ibalik sa trabaho ang lahat ng kanilang iligal na tinanggal,” pahayag ni Almendras.

Read More

TAKEDA workers still on strike!

“Using the divide-and-rule tactic, management refuses to recognize the 60 new employees as members of the union and part of the bargaining unit, despite the collective bargaining agreement provision that says so. Then management gives the new hires a higher increase to dissuade them against joining the union,” Matula added.

Read More