FB icon     twitter icon    youtube icon      

Category: Public Sector

DND nagsagawa ng disaster training sa mga kababaihan!

“Sa karanasan, malimit na ang mga kababaihan ang naiiwan sa mga evacuation center para mag-alaga ng mga anak, mag-asikaso ng makakain at pangangailangan ng mga pamilya. Ang mga kababaihan at kabataan rin ang madalas na dinadapuan ng karamdaman ito’y dahil na rin sa kakulangan ng malinis na tubig at pasilidad at kung minsan ang ilan ay nakakaranas pa ng karahasan,” dagdag pa ni Algo.

Read More

Workers: Defend Public Services and Reject RCEP!

We demand that the RCEP negotiations be halted until the text is made public and discussed in parliament and in tripartite bodies in our respective countries. We reaffirm and support the call of ASEAN Parliamentarians for a thorough cost-benefit assessment of RCEP as well as a human rights impact assessment. We demand that submissions from the trade union movement and other people’s organizations, based on a careful examination of the proposition on the table be taken as part of the negotiation process.

Read More