fbpx
FB icon     twitter icon    youtube icon      

Category: Feature

220 Manggagawa, illegal na tinanggal sa trabaho!

“Malinaw ang paglabag sa batas paggawa ng PMFT management, dahil kami bilang isang lehitimong unyon ang kumakatawan sa buong kasapian at humarap para magkaroon nang Collective Bargaining. Kaya’t handa kaming ilaban ang karapatan ng buong miembro at mananatili kaming nakawelga hanggat hindi pinakikingan ng may-ari na ibalik sa trabaho ang lahat ng kanilang iligal na tinanggal,” pahayag ni Almendras.

Read More

Mga bagong bayani, 2018!

“Dahil sa hindi pagbasura ni Duterte ng mga anti-labor laws at hindi pagtuldok sa usapin ng kontraktwualisasyon, nagrersulta ito sa mas maraming manggagawang nawalan ng trabaho imbis na maging isang regular. Ang matapang at mga maa-anghang na pananalita ng pangulo ay nagpapakita lamang nang kanyang mismong kahinaan at mistulang kayan-kayaning lamang ng mga dayuhan at laluna ng malalaking negosyante,” payahag ni Labog.

Read More