FB icon     twitter icon    youtube icon      

Category: Contractualization

220 Manggagawa, illegal na tinanggal sa trabaho!

“Malinaw ang paglabag sa batas paggawa ng PMFT management, dahil kami bilang isang lehitimong unyon ang kumakatawan sa buong kasapian at humarap para magkaroon nang Collective Bargaining. Kaya’t handa kaming ilaban ang karapatan ng buong miembro at mananatili kaming nakawelga hanggat hindi pinakikingan ng may-ari na ibalik sa trabaho ang lahat ng kanilang iligal na tinanggal,” pahayag ni Almendras.

Read More