#LABORBEAT WELGA PMFTC

Pakingan ang boses ng mga manggagawa… damhin ang kanilang mga isyu… suportahan at sama-sama nating kilusan ang kanilang ipinaglalaban!

Publiée par Center for People's Media sur Jeudi 4 octobre 2018

Related Post