The unheard heroe’s!

The unheard hereo's

#LABORBEAT"Iba't-ibang uri ng tao, iba't-ibang kwento, nagsama-sama para palakasin ang kanilang hukbo. Mararamdaman mo na sa bawat galit na pagsigaw ay kanilang pag-asang nangingibabaw…"

Publiée par Center for People's Media sur Mercredi 19 septembre 2018

Related Post