Aksyon Kababaihan — SENTRO News!

Ang Aksyon Kababaihan – SENTRO News, balitang manggagawa at kababaihan ay isang radio newscast na inyong maririnig tuwing Huwebes sa DZRH 666khz, mula alas nuwebe y medya hanggang alas diyes (9:30 pm – 10:00 pm) ng gabi.

Layon ng Aksyon Kababaihan — SENTRO News na ibalita ang mga kaganapan sa hanay ng mga manggagawa at kababaihan sa loob at labas ng mga paggawaan gayon din ang sitwasyon ng mga manggagawa sa labas ng bansa.

Ang Aksyon Kababaihan — SENTRO News ay binubuo at pinatatakbo ng mga manggagawa para ihayag ang tunay at tutoong kalagayan ng mga manggagawa.

Katulong ng Aksyon Kababaihan –SENTRO News ang People;s Media Advocacy Asia (PMAA), Center for Peoples Media (CPM), Labor Education and Research Network (LEARN), SENTRO labor group at ang Labor Coalition na NAGKAISA para kumalap ng mga balitang pang-MANGGAGAWA at KABABAIHAN.

SUPORTAHAN at maging bahagi ng mga balitang napapanahon para sa mga manggagawa!

AKSYON KABABAIHAN — SENTRO News… Tutoong mga balita… mula sa mga tutoong manggagawa!

Related Post